Manon Glass Teapot 0.36L

Manon Glass Teapot 0.36L

Classic glass teapot with filter.

    15,00£Preis